• prepuštanje (abandon); napuštanje osiguranog predmeta