• aktiva; sredstva osiguranja; potraživanja; prihodi; delovi imovine; postrojenja; other insurance assets - ostali prihodi; tangible assets - materijalna aktiva