• izjava svedoka; tvrdnja; make an assertion - potvrditi