• osiguranje od nezgoda; osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)