• kako se primenjuje; odgovarajuće; kako odgovara/kako je potrebno