• po svakom prekršaju; any one offence and in the annual aggregate - po svakom prekršaju i zbirno na godišnjem nivou