• vezane rente; rente ugovorene i plative do smrti više obuhvaćenih lica