• analiza rezultata ostvarenih u osiguranju useva i plodova