• Američki nacionalni institut za standarde za elektronsku razmenu poslovnih transakcija između privrednih grana