• Američka asocijacija za pružanje usluga u osiguranju