• prihvatljiv udeo; udeo koji osiguravač može snositi