• tvrdnja; navod; postojanje prava ili potraživanja