• svi rizici; predstavlja uslove pod kojima osigravač pruža pokriće, i ne znači svaki pojedinačni rizik. Rizik predstavlja posledicu nepredviđenog slučaja, ali ne podrazumeva neizbežnost.