• kapital koji se po zakonu može koristiti za pokriće obaveza iz osiguranja; dozvoljena sredstva