• programski jezik namenjen opisivanju računskih algoritama (jedan od starijih jezika koji više nije u upotrebi); v. programming language (PL)