• aleatorni ugovor; ugovor na sreću; nepredviđeni ugovor