• osiguranje prevoza avioputnika (posade); osiguranje avio-prevoza putnika (posade)