• opcija skraćivanja vremena isplate; opcija pokrića sa ubrzanom isplatom naknade iz osiguranja