• osiguranje korisnika vazduhoplova od odgovornosti