• po dogovoru potpisati posebne slipove i izdati posebne listove pokrića/polise na zahtev