• ukupno kretanje štete u portfelju; kretanje šteta u ukupnom portfelju