• rezerva za povećanje starosne dobi osiguranika; obračun rezerve u zavisnosti od starosne strukture siguranika u portfelju (u zdravstvenom osiguranju)