• pristupna dob; pristupna starost; starost osiguranika; average age at entry - prosečna pristupna starost osiguranika; calculate the average age at entry - izračunati prosečnu pristupnu starost osiguranika