• osiguranje od svih rizika (označava klauzulu koja nudi osiguranje od svih rizika)