• afilijacije; povezana preduzeća; pridružena preduzeća