• pomorsko putovanje; poduhvat; period pod rizikom (kada je predmet osiguranja izložen riziku, bilo da je takav rizik osiguran ili ne)