• gornje stope; above rates deemed to include war at 75% of basic scale war if required - predviđeno je da gornje stope uključuju i ratni rizik po 75% od osnovne skale ratnih rizika, ako je potrebno