• osiguranje života sa promenljivim pokrićem (pokriće koje može prerasti u trajno, bez obzira na fizičko stanje osiguranika i bez lekarskog pregleda; licu se ne može uskratiti pokriće niti naplatiti dodatna premija za bilo koje zdravstvene probleme).