• (fr.) Konvencija o pomoći pri pronalaženju i registraciji ukradenih vozila