• osiguranje kontrole (naftnih) bušotina; osiguranje kontrole bušenja