• Propisi o kontroli opasnosti velikih nezgoda u industriji