• osiguranje objekata u izgradnji od svih rizika; osiguranje građevinskih preduzimača od svih rizika; osiguranje građevinarstva od svih rizika