• rezerva za iznenadne slučajeve; rezerva sigurnosti