• osiguranje od (novčanog) gubitka zbog nepredviđenih slučajeva