• dodatak troškova premiji za nepredviđene slučajeve