• brodovi za prevoz drumskih transportnih sredstava i kontejnerskih prikolica