• tehnički savetnici osiguranja; savetodavni aktuari