• osiguranje objekata u izgradnji; osiguranje brodogradnje