• tumačenje polise; (polisa se mora tumačiti na uobičajeni način. Svaka dvosmislenost tumači se u korist osiguranika).