• naknada; odšteta (premija koja se plaća za bilo koju polisu osiguranja); in consideration of - kao naknada za