• očuvanje; conservation of portfolio - negovanje portfelja osiguranja