• osiguranje od posrednih šteta usled prekida rada privrednih organizacija; v. business interruption (BI) insurance