• posredna šteta; posledična šteta; šteta koja nastaje nakon i usled druge štete, kao direktne posledice osiguranog rizika. Osiguravač nije u obavezi da naknadi posledičnu štetu.