• provodljiv; koji dovodi do; are not conductive to progressive economic development - ne doprinose progresivnom ekonomskom razvoju