• bitan preduslov (za valjanost ugovora i njegovo izvršenje); implied condition precedent - objektivni uslov sposobnosti broda za plovidbu