• posebna isprava o postignutom izmirenju/pomirenju (u arbitraži); mirovni dokument