• Udruženje za odbranu od kompjuterskih virusa u industriji