• obavezno osiguranje automobilske odgovornosti/autoodgovornosti; obavezno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima