• osiguranje stakla od loma (isključujući rizik rata i požara)