• kombinovano osiguranje od nepoštenih radnji, nestanka i uništenja